De voormalige Gentse RTT-toren (ook gekend als het Belgacomgebouw) in het begin van de Keizer Karelstraat werd ooit uitgeroepen tot ‘het lelijkste gebouw van Gent’.

Het werd ontworpen door Geo en Dirk Bontinck. De werken waren eind 1971 gestart en pas in de zomer van 1980 afgerond; de eerste diensten waren wel reeds in 1976 in het gebouw ingetrokken.Het is een toonbeeld van ‘brutalisme’ als architectuurstroming (Architectuur in Gent- website): “Brutaal is het scheldwoord maar ook de geuzennaam waarmee dit soort architectuur wordt omschreven. De toren staat voor een tijdperk waarin de oude stad met zijn ‘inefficiënt’ stratenplan werd afgeschreven. De toren voegt de daad bij het woord en enkele stegen en beluiken worden in een groter bouwblok opgeslorpt. Tegelijk wordt in de hoogte gebouwd, zodat er rondom vrije ruimte kan worden behouden. Vooraan resulteert dit in een plaza-aanleg met zitbanken en groenaanleg. Het is meteen de enige plek in Gent waar dit typische grootstadgegeven wordt toegepast. Met de bouw van het Keizer Karel-gebouw [een ontwerp van Dirk Bontinck] op de hoek van de Keizer Karel- en de Van Eyckstraat werd dit principe deels voltooid.”De auteur van dit citaat, Gert Defever, is echter niet akkoord met het uitroepen van dit gebouw tot het lelijkste van Gent, hij noteert verder: “Vreemd genoeg is de achterzijde van het complex, het indrukwekkendst. Vanaf het Dampoortstation of de oostzijde van de stad gezien, ontplooit de toren zich tot een telecommunicatiekathedraal van de 20ste eeuw en wordt ze een boeiende aanvulling bij de klassieke torens van Gent.” (Geert Vandamme)

Vandaag 55 jaar geleden, viering van een eeuw Socialistische Internationale.

De Franse regering stuurde ongeveer 200 arbeiders naar de Wereldtentoonstelling van 1862 in Londen om de denkbeelden van de gematigde Britse coöperatiebeweging te promoten bij de Franse arbeiders. De Franse arbeiders waren allen lid van vriendengenootschappen, die echter dekmantels waren voor (in Frankrijk verboden) vakbonden. Tijdens de Wereldtentoonstelling werden contacten gelegd tussen de Fransen en Britse vakbondslieden. Franse arbeiders werden uitgenodigd voor een solidariteitsdemonstratie in juli 1863 in Londen voor de Poolse opstandelingen van de Januari opstand. Hieruit ontstond het idee om een internationale bijeenkomst voor arbeiders in Londen op 28 september 1864 te houden.De Internationale Arbeidersassociatie werd in 1864 opgericht door Britse en Franse vakbondslieden met Duitse, Poolse en Italiaanse ballingen die in Londen woonden. Ook België en Zwitserland stuurden ieder één afgevaardigde. Voor België was César De Paepe de afgevaardigde. De Britse vakbondslieden waren voornamelijk aanhangers van Robert Owen. De Franse afgevaardigden waren merendeel anarchistische en mutualistische aanhangers van Pierre-Joseph Proudhon. De Duitsers waren leden van de kleine organisatie van Karl Marx. Daarnaast was er ook een Duitse aanhanger van Ferdinand Lassalle. De aanwezige Italiaanse ballingen waren nationalistische aanhangers van Giuseppe Mazzini. Uit onvrede over het socialistische karakter van de organisatie namen de aanwezige Italianen afstand van de Internationale.In 1865 zou een congres worden georganiseerd in Brussel, maar de Belgische regering verbood het congres. In 1866 was er het eerste congres in Genève. De denkbeelden van Proudhon domineerden dit congres. Diens laatste boek De la capacité politique des classes ouvrières’ vormde de grootste inspiratiebron bij de discussies tijdens dit congres. Bij dit congres werden de statuten en beginselverklaring opgesteld door Marx aangenomen. De Algemene Raad van de Internationale werd gevestigd in Londen. De Algemene Raad had geen macht over de nationale lidorganisaties.Marx was bij dit congres niet aanwezig – alleen bij het congres in 1872 was Marx aanwezig. Bij het congres van 1866 kwamen de Franse proudhonisten met het voorstel om alleen loonarbeiders als lid toe te laten tot de Internationale Arbeidersassociatie. Dit zou onder andere betekenen dat Karl Marx uit de organisatie gezet zou worden. De meerderheid stemde tegen dit voorstel. Daarna kwamen de Franse afgevaardigden met het voorstel om het lidmaatschap van de Algemene Raad alleen toe te staan voor arbeiders. Ook dit voorstel werd afgewezen, zodat Marx in de Algemene Raad kon blijven.Bij het congres van 1867 in Lausanne werd vastgesteld dat de Internationale streefde om alle productiemiddelen te veranderen in collectieve eigendom. De overheid werd niet genoemd als beheerder van collectieve productiemiddelen, waardoor zowel de anarchisten als de staatssocialisten tevreden waren. De proudhonisten wilden de collectieve productiemiddelen verdelen onder de arbeiders om zo individueel te beheren, zodat ze konden leven van de voortbrengselen van hun eigen arbeid. De ruilbanken van Proudhon werden aangeraden als een goed middel voor de verwerkelijking van het socialisme. In 1867 werd met behulp van de contacten via Internationale een steunactie georganiseerd voor de bronssmeden van Parijs die het slachtoffer waren van een lock-out door de fabrikanten.Tijdens het Brusselse Congres in 1868 werd vastgelegd dat de Internationale streefde naar het collectieve eigendom van grond. Dit betekende niet per se nationalisatie van de grond, want de meeste afgevaardigden op het congres waren tegenstanders van landnationalisatie. De meerderheid bestond uit minarchistische proudhonisten, anarchisten, owenisten en aanhangers van Paeppe die pleiten voor het beheer en gebruiksrecht van de gezamenlijke grond door arbeiderscoöperaties. Michail Bakoenin maakte een resolutie waarin vastgelegd werd om grote algemene stakingen te organiseren via de Internationale in geval van een oorlog tussen Europese landen om oorlogen te stoppen. Het voorstel van Bakoenin werd aangenomen. Marx was tegen de resolutie en vond het idee utopisch. In 1868 spraken de Duitse aanhangers van Ferdinand Lassalle haar officiële steun uit aan de Internationale.Naar schatting waren er 1870 in totaal 250.000 mensen lid van organisaties gelieerd aan de Eerste Internationale.De afdelingen in Italië en Spanje stonden voornamelijk onder invloed van de denkbeelden van Bakoenin (collectief-anarchisme). De Franse afdelingen van de Internationale bestond voornamelijk uit anarchistische en minarchistische proudhonisten. In Zwitserland bestond de anarchistische Jurafederatie en de afdeling uit Genève die onder invloed stond van het marxisme. De Britse vakbondsleiders waren vaak afwezig bij de vergaderingen van de Algemene Raad van de Internationale, waardoor Marx steeds meer macht kon toe-eigenen.In 1869 werd het Nederlandsch Werklieden-Verbond opgericht als afdeling van de Internationale Arbeiders-Associatie. De in 1860 in België door onder anderen César De Paepe opgerichte Brusselse vereniging Association du Peuple groeide uit tot de Belgische afdeling. De Belgische afdeling kende een grote groei vanaf 1869, na stakingen in de streek van de Borinage. Op een bepaald moment telde de afdeling 70.000 leden.De Britse vakbondsleiders namen afstand van de Internationale omdat ze het niet eens waren met de steun aan de Parijse Commune. Marx organiseerde een conferentie in Londen waar de anarchisten niet voor uitgenodigd waren. De aanwezige Fransen waren allemaal blanquisten die zich voor het eerst met de Internationale verbonden. Op de conferentie van 1871 wist Marx de steun te verkrijgen van de blanquisten om politieke actie verplicht te stellen. De aanhangers van Bakoenin waren tegen het verplicht stellen van politieke actie, want zij vonden dat iedere afdeling vrij en zelfstandig hierover moest beslissen. Met politieke actie bedoelden de marxisten het meedoen aan verkiezingen en zitting nemen in het parlement. Dit punt werd bij de beperkte conferentie van 1871 in Londen ingevoerd. De Jurafederatie was woedend omdat ze niet uitgenodigd waren. Eigenlijk kon alleen een congres zulke besluiten maken, maar Marx probeerde via een conferentie zijn wil op te leggen.Tussen 2 en 7 september 1872 werd het congres van Den Haag van de Internationale gehouden. Marx was voor het eerst aanwezig bij een congres van de Internationale. Bakoenin kon niet aanwezig zijn, omdat hij niet door Frankrijk en Duitsland kon reizen waar de politie hem zocht. Bij het congres van Den Haag waren de anarchistische Italianen afwezig omdat zij geen vertrouwen meer hadden in de Internationale door het gedrag van de Algemene Raad. Er waren drie Amerikaanse afgevaardigden die niet-bestaande groeperingen vertegenwoordigden.Marx had deze groeperingen bijgevoegd om meer steun bij de stemmingen te krijgen. Ook de Algemene Raad had afzonderlijke afgevaardigden gestuurd en hen stemrecht gegeven. Rond Bakoenin stonden de antiautoritaire groeperingen die de macht van de Algemene Raad wilden verminderen, met daarbij de Spanjaarden, Belgen en de afgevaardigden van de Jurafederatie als gangmakers. De Algemene Raad wilde het recht krijgen om lid organisaties te schorsen. De Britten, Belgen, Nederlanders en een groot deel van de Franse afgevaardigden (proudhonisten) wilden de macht van de Algemene Raad sterk verminderen. Door dat de Italianen niet aanwezig waren kreeg Marx de meerderheid. De leden van het antiautoritaire kamp verlieten woedend het congres.Door het weglopen van veel mensen vond Marx zich nu tegenover een meerderheid van blanquisten en Britse vakbondslieden. Marx wilde de locatie van de Algemene Raad naar New York verplaatsen, zodat de blanquisten en Britten daar geen invloed uit konden oefenen. Slechts met drie stemmen meerderheid werd het besluit van verplaatsing aangenomen. Dit was de doodssteek voor de Internationale, omdat de sterkte van de organisatie in Europa lag. De blanquisten en Britse vakbondsvertegenwoordigers liepen woedend weg. Marx schreef in een persoonlijke brief hierover: “In elk geval is voorkomen, dat de Internationale in handen van idioten valt.”Het marxistische overblijfsel van de Internationale organiseerde geen congressen na 1872 en werd opgeheven in 1876.De anarchisten en de andere antiautoritairen organiseerden een congres in Saint-Imier waar Zwitserse, Italiaanse, Spaanse en Franse afdelingen aanwezig waren. De besluiten van het congres van Den Haag werden nietig verklaard. Er werd contact gelegd met de Nederlanders en Belgen. De Belgische afdeling verklaarde de besluiten aangenomen op het Haagse congres ongeldig, omdat de besluiten het gevolg waren van een kunstmatige meerderheid gemaakt door de Algemene Raad. In 1877 werd het laatste congres van de antiautoritaire Internationale gehouden in het Belgische Verviers. Hierna viel de antiautoritaire Internationale uit elkaar. (Diverse bronnen en Wikipedia)

Op de foto ziet u Camille Huysmans, de Fransman Guy Mallet en Drees uit Nederland

Levende legende Brigitte Bardot wordt vandaag 85 jaar.

Brigitte Bardot mag zich terecht een van de grootste en invloedrijkste artiesten uit de vorige eeuw noemen. Alleen al de initialen BB roepen de nodige associaties op. Het bikini-icoon werd vooral in de jaren ’50 en ’60 verafgood voor haar legendarische schoonheid, ze belichaamde het seksueel bevrijde Frankrijk, ze inspireerde vrouwen tot emancipatie en ze zette de conservatieve goegemeente op zijn kop met haar wulpse jeugdigheid en provocerende houding. De enige die nooit goed overweg heeft gekund met die mythewording is Brigitte zelf. Brigitte Anne-Marie Bardot wordt in Parijs geboren op 28 september 1934. Zij en haar zusje Marie-Jeanne moeten van hun vader, een burgerlijk ingenieur, een klassieke opleiding volgen.Maar op vijftienjarige leeftijd komt al een einde aan het burgerlijke leven. De woeste blonde lokken, het pruillipje, de wespentaille en de grote borsten vallen al snel op. Op vijftienjarige leeftijd doet ze een fotosessie voor Elle. Ze is nog maar achttien als ze haar filmdebuut maakt met Le trou Normand . Op dat moment ontmoet ze ook de regisseur Roger Vadim met wie ze enkele maanden later trouwt. Het huwelijk is omstreden, omdat BB volgens de wet nog minderjarig is. Daarna komt Bardots carrière in een stroomversnelling. Zo draait ze in de Verenigde Staten samen met Kirk Douglas Act of love . Haar schoonheid en provocerende jeugdigheid laten niemand onberoerd. Al snel gaat ze eerder shockeren dan fascineren. In 1956 komt Et dieu créa la femme in de Franse bioscopen, een film die als een van de grootste schandalen uit de filmgeschiedenis wordt beschouwd. Bardot speelt Juliette die op – een volgens de publieke opinie – onzedige manier op drie mannen belust is. Brigitte verschijnt er naakt in een scène die intussen mythisch is geworden. Een jaar later scheidt ze van Vadim. Hun huwelijk heeft vijf jaar geduurd. Bardot is een echte ster geworden, maar de jonge vrouw (ze is dan 23 jaar) is erg gevoelig voor de kritieken en heeft last van haar bekendheid. Conservatief Frankrijk verkettert haar, jonge vrouwen imiteren haar, mannen geilen op haar en regisseurs vechten om haar. Voor perslui is het feit dat Bardot een sjaal draagt al een reden om te speculeren dat ze plastische chirurgie heeft ondergaan. Niets kan nog verhinderen dat BB dan al een levende legende wordt. Bardot voelt zich opgejaagd en zal zeker drie zelfmoordpogingen ondernemen. Tijdens de volgende jaren rijgt BB de films en de amoureuze veroveringen aaneen. Een van die veroveringen is Jacques Charrier, een jonge komiek met wie ze in 1959 huwt. Een jaar later wordt haar eerste kindje geboren: Nicolas-Jacques Charrier. Nog eens een jaar later scheidt ze alweer. Haar ex-man neemt hun zoontje onder zijn hoede. In 1961 brengt Bardot haar eerste plaat uit: C’est Rigolo . En daarnaast zit ze niet stil: ze speelt in films naast de groten der aarde en ze huwt voor de derde maal. Dit keer is het de beurt aan de Duitse industrieel Gunther Sachs. Zes jaar later komt haar muzikale carrière echt van de grond als ze Serge Gainsbourg tegen het lijf loopt. Ze worden minnaars. Begin de jaren zeventig neemt haar leven een wending. Bardot is het publieke leven beu en houdt op met zingen en acteren. Ze heeft dan 48 films gemaakt. Het zijn de dieren die vanaf nu al haar aandacht krijgen. Ze stelt zich op als een ware militante en kan af en toe haar stempel drukken op het Franse beleid, bijvoorbeeld als het gaat over de jacht op babyzeehondjes.Ze sticht het Brigitte Bardot Fonds en ze verkoopt haar landgoed en een pak persoonlijke voorwerpen om de kas van haar fonds te spijzen. Tot de dag van vandaag staat haar leven in het teken van de dieren. Zo steunt de Française Gaia en onze dierminnende prins Laurent. Maar niet iedereen is zo opgetogen met BB’s dierenliefde, vooral omdat ze al dikwijls verklaart dat ze dieren belangrijker vindt dan mensen. Haar (intussen vierde) huwelijk met Bernard d’Ormale, een man die vaak vertoeft in de buurt van de extreem-rechtse Jean-Marie Le Pen, maakt haar in 1992 nog meer omstreden. En het houdt daar niet op. Ze zet Frankrijk in rep en roer met haar boek Un Cri dans le silence . Daarin bevestigt ze wat iedereen al lang vermoedde: Bardot is een aanhanger van extreem-rechts. In haar boek pleit ze voor de herinvoering van de doodstraf, betreurt ze de Islamisering van Frankrijk (het is schandalig dat illegalen ,,onze kerken innemen om ze om te vormen tot menselijke varkensstallen”).In juni van dit jaar veroordeelt een rechtbank haar tot een boete van 5.000 euro voor het aanzetten tot rassenhaat. Bardot is een oud vrouwtje geworden dat leeft tussen haar honderd dieren. Omdat ze haar hele leven lang is opgejaagd door de buitenwereld, komt de mensenschuwe vrouw – steunend op haar wandelstok – alleen nog eens buiten om te protesteren tegen dierenleed. Ze verlangt naar het Frankrijk van vroeger, het land waarvoor zij toen symbool stond. En ze veroordeelt alle mogelijke promiscue gedrag, iets waarin zij vroeger de grote voortrekker was. Critici betreuren dat de aftakeling van Bardot niet louter fysiek is. Maar een legende zal ze altijd blijven.Volgens de geruchten zou Brigitte Bardot op dit ogenblik ernstig ziek zijn. Toch wens ik haar een mooie verjaardag toe en ben ik dankbaar voor al haar films en muziek. (Diverse bronnen en Wikipedia)

Vanavond 15 jaar geleden, neem het publiek afscheid van Andre Hazes in de Amsterdam Arena.

De kist met het stoffelijk overschot van de Amsterdamse zanger staat op de middenstip van het stadion, omringd door talloze bloemstukken.Trijntje Oosterhuis, Guus Meeuwis, Blof, Rene Froger, Danny de Munk, Marianne Weber, Peter Beense, Wolter Kroes en Xander de Buisonje brengen een muzikaal eerbetoon aan Andre Hazes.De Amsterdamse burgemeester Job Cohen noemt de overleden zanger puur, oprecht en wars van onrecht.De aanwezige fans scanderen “Andre bedankt”.  Het eerbetoon werd uitgezonden door de Tros en VTM, en trok ongeveer 6 miljoen kijkers, waarvan 1 miljoen uit Vlaanderen.

AndreHazes wordt op 28 September 2004 in besloten kring gecremeerd.De as van de zanger wordt op 23 September 2005 op de Noorderpier in Hoek van Holland met vuurpijlen afgeschoten boven de Noordzee.De tien pijlen worden aangestoken door zijn weduwe Rachel Hazes en hun twee kinderen Roxeanne en Andre jr.Dit gebeurt volgens de laatste wens van Andre Hazes.

60 jaar geleden, te gast bij de Japans-Frans kunstschilder en graficus Tsuguharu Foujita.

Foujita was de zoon van een Japanse generaal en bezocht de Tokyo University of the Arts. Zijn Japanse carrière begon veelbelovend en hij kreeg zelfs portretopdrachten vanuit de keizerlijke familie. Na een reis naar Engeland en Frankrijk in 1912 ontdekte hij echter de modernistische West-Europese kunst en verhuisde in 1913 naar Parijs. Daar verkeerde hij onder vooraanstaande avant-gardistische kunstenaars, zoals Georges Braque, Henri Matisse, Fernand Léger, Jean Cocteau, Juan Gris en Pablo Picasso. Met Amedeo Modigliani raakte hij nauw bevriend en hij bouwde een reputatie op als vrouwenversierder; hoewel hij in Japan al was getrouwd had hij relaties met Kiki de Montparnasse, kunstschilderes Fernande Barrey en de Belgische actrice Lucie Badoud, door hem Youki genoemd, met wie hij samen met zijn vriend Robert Desnos rond 1930 een spraakmakende “ménage à trois” onderhield.Foujita maakte schilderijen en grafische werken die een mengeling vormden tussen de Japanse prentkunst en de moderne Westerse kunst, en ontwikkelde daarin een geheel eigen stijl. Ook maakte hij beroemd geworden fresco’s in de Notre-Dame-de-la-Paix-kapel te Reims. Hij groeide uit tot een gevierd kunstenaar en was in de jaren twintig aanwezig op vrijwel alle belangrijke West-Europese exposities van moderne kunst.In 1931 reisde Foujita door Latijns-Amerika en in 1933 keerde hij terug naar Japan, waar hij groots werd onthaald. In Japan werkte hij als propagandistisch oorlogsschilder voor het Japans Keizerlijk Leger. Na de oorlog keerde hij terug naar Frankrijk. Hij werd katholiek, nam het Franse staatsburgerschap aan, en noemde zich voortaan Léonard. Foujita en als waardering kreeg hij de uitreiking van ridder in het Légion d’honneur. Hij overleed in 1968 aan longkanker. Zijn werken zijn te zien in tal van grote musea, zowel in het westen als in Japan. (Diverse bronnen, Wikipedia en Foto’s september 1959)