De Amerikaanse negersoldaat Robert D’Hue werd kunstschilder in ons land (Ons Land 10 maart 1962)

D’Hue werd in 1917 geboren in Cleveland, Ohio.

Hij was portretschilder en landschapsarchitect.

Hij diende in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hij was een student aan de Yale School of Fine Art en hij studeerde ook aan de Académie Royale des Beaux-Arts in Luik.

In 1954 studeerde hij af en dit met de nodige onderscheidingen.

In Luik leerde hij zijn vrouw kennen en samen kregen ze twee kinderen.

Namelijk dochter Sandra Gonda (geboren in 1960) en zoon Gary D’Hue (geboren 1962)

Het jonge gezin woonde toen in de Rue de la Cathédrale 88 in Luik.

Hij bouwde een vriendschap op met de Vlaamse toneelschrijver Tone Brulin. Daardoor kreeg hij ook opdrachten om decors en enkele generieken te ontwerpen voor Vlaamse Tv.

Werken van hem zijn te zien in het Museum van Luik, België.

Na enkele jaren te verblijven in ons land ging hij terug naar Californië waar hij werkte als kunstpedagoog en docent.

Hij kwam te overlijden op 20 januari 2007.(Diverse bronnen en Ons Land 10 maart 1962)

De Amerikaanse negersoldaat Robert D’Hue werd kunstschilder in ons land (Ons Land 10 maart 1962)
De Amerikaanse negersoldaat Robert D’Hue werd kunstschilder in ons land (Ons Land 10 maart 1962)

60 jaar geleden, de Vlaamse Tv-reeks Schipper naast Mathilde nu ook te zien op het podium in de Vlaamse theaterzalen (maart 1962)

60 jaar geleden, de Vlaamse Tv-reeks Schipper naast Mathilde nu ook te zien op het podium in de Vlaamse theaterzalen (maart 1962)
60 jaar geleden, de Vlaamse Tv-reeks Schipper naast Mathilde nu ook te zien op het podium in de Vlaamse theaterzalen (maart 1962)
60 jaar geleden, de Vlaamse Tv-reeks Schipper naast Mathilde nu ook te zien op het podium in de Vlaamse theaterzalen (maart 1962)
60 jaar geleden, de Vlaamse Tv-reeks Schipper naast Mathilde nu ook te zien op het podium in de Vlaamse theaterzalen (maart 1962)

Vandaag 110 jaar geleden, de eerste valschermsprong door kapitein Albert Berry in Amerika

Berry had al ervaring met parachutespringen uit ballonnen voor zijn eerste vliegtuigsprong.

Op 1 maart 1912 en dit op een vliegtuig van het merk Benoist-duwer- tweedekker en met als vliegkapitein Tony Jannus maakte hij zijn eerste sprong.

De parachute had een diameter van 11 meter en zat in een metalen bus die aan de onderkant van het vliegtuig was bevestigd en aan een harnas dat door Berry werd gedragen.

Het vliegtuig vertrok vanaf Kinloch Field, de huidige St. Louis Lambert International Airport.

Op de hoogte van 460 meter sprong Berry uit het vliegtuig, zijn gewicht trok de parachute uit de bus.

Hij viel 150 meter voordat de parachute openging. Hij landde in Jefferson Barracks, Missouri.

Op 10 maart 1912 sprong hij weer uit een vliegtuig.

In 1960 kreeg een berg op Antarctica, de naam van Berry.(Ons Land 31 maart 1962)

Vandaag 110 jaar geleden, de eerste valschermsprong door kapitein Albert Berry in Amerika

Deze week 60 jaar geleden, de Amerikaanse film Breakfast at Tiffany’s met in de hoofdrol Audrey Hepburn te zien in de Vlaamse bioscoop (Piccolo 11 februari 1962)

Deze week 60 jaar geleden, de Amerikaanse film Breakfast at Tiffany’s met in de hoofdrol Audrey Hepburn te zien in de Vlaamse bioscoop (Piccolo 11 februari 1962)
60 jaar geleden, de Amerikaanse film Breakfast at Tiffany’s met in de hoofdrol Audrey Hepburn te zien in de Vlaamse bioscoop (februari 1962)

Vandaag 100 jaar geleden, Ambrogio Damiano Achille Ratti verkozen als nieuwe paus Pius XI.

Zijn gehele pontificaat lag tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Tijdens deze periode, het interbellum, werd Pius XI geconfronteerd met de opkomst van communistische en fascistische regimes die hij tijdens zijn pausschap veroordeelde, bijvoorbeeld in Duitsland (Mit brennender Sorge, 14 maart 1937, na een reeks van diplomatieke protestnota’s), de Sovjet-Unie (Divini Redemptoris, 19 maart 1937), Italië (Non abbiamo bisogno, 29 juni 1931) en Mexico (encycliek van 18 november 1926).

Een lange reeks van soms magistrale encyclieken – 31, waarvan er 30 gepubliceerd werden – heeft in vele opzichten richtinggevend gewerkt voor het katholieke denken en voelen.

Hij voerde een intense concordaatspolitiek door en sloot ook de Lateraanse Verdragen af met Italië, waardoor de soevereiniteit van Vaticaanstad erkend werd met de paus als staatshoofd.

Met groot doorzettingsvermogen ten slotte stimuleerde hij de vorming van een inheemse clerus in de missiegebieden, vaak tegen de zin van de Europese missie-oversten daar.

Zijn nuchtere, praktische bestuurskracht en een hoog autoriteitsbewustzijn hebben de Katholieke Kerk vóór de Tweede Wereldoorlog een mondiaal georganiseerde centralisatie gegeven die nog lang na zijn pontificaat effect heeft gehad.

Vandaag 100 jaar geleden, Ambrogio Damiano Achille Ratti verkozen als nieuwe paus Pius XI.

Achille Ratti was een fervente bergbeklimmer.

Hij en een bevriende priester, Luigi Grasselli, waren de eerste klimmers die de top van de Monte Rosa via de Italiaanse zijde hadden bereikt en in 1890 de Mont Blanc via de Dome Glacier waren afgedaald.

De afgelegde routes werden naar hen genoemd: Via Ratti-Grasselli.In de Apennijnen werd op 25 september 1929 een 2282 meter hoge bergtop naar Pius XI vernoemd, de Picco Pio XI.

Ook de gletsjer Pio XI in het nationaal park Bernardo O´Higgins in Patagonië, Chili, werd naar de paus vernoemd

Hoewel hij later deze sport niet meer actief beoefende, bleef hij ze een warm hart toedragen.

Zo stuurde hij – in zijn hoedanigheid als paus – een groep bergbeklimmers die de Mount Everest wilden beklimmen een boodschap waarin hij ze succes en Gods zegen toewenste.

De schrijver Peter Godman omschrijft Pius XI in zijn boek Het Vaticaan en Hitler, de geheime archieven (2004) als een “temperamentvolle, vaak onbeheerste opportunist”.

Toch wordt aan de hand van verschillende voorbeelden geprobeerd aan te tonen, dat Pius’ standpunt met betrekking tot het fascisme negatief was.

Zo zou de paus het nazisme bestempeld hebben als een naturalistische en materialistische beweging zonder enige intellectuele en spirituele grondslag en weigerde Pius XI Hitler tijdens zijn staatsbezoek aan Italië in 1938 op audiëntie te ontvangen, tenzij de dictator zou aankondigen dat hij zijn religieuze en rassenbeleid zou wijzigen.

Tijdens Hitlers bezoek had Pius XI zich overigens teruggetrokken in Castel Gandolfo “wegens de slechte lucht in Rome en had de paus ook verordonneerd dat alle Vaticaanse musea gesloten moesten blijven, “ook voor buitenlandse bezoekers”.

Hoewel Pius XI zich verzette tegen het antisemitisme wijst Godman wel op het godsdienstige anti-judaïsme – theologische afwijzing van het niet-christelijk jodendom – dat volgens hem bij de paus leefde. Toen de katholieke beweging “Vrienden van Israël” (Amici Israel) opriep om de woorden “trouweloze joden” uit de liturgie van Goede Vrijdag (gebed voor de joden) te vervangen door een andere, vriendelijkere formulering, werd een van de sympathisanten van deze verandering volgens Godman door de paus ter verantwoording geroepen. (Diverse bronnen, Ons Land 12 februari 1922 en Wikipedia)

Vandaag 100 jaar geleden, Ambrogio Damiano Achille Ratti verkozen als nieuwe paus Pius XI

60 jaar geleden, te gast bij Renaat Verbruggen, Vlaams bariton, operazanger en directeur van de Koninklijke Vlaamse Opera (KVO) in Antwerpen

60 jaar geleden, te gast bij Renaat Verbruggen, Vlaams bariton, operazanger en directeur van de Koninklijke Vlaamse Opera (KVO) in Antwerpen
60 jaar geleden, te gast bij Renaat Verbruggen, Vlaams bariton, operazanger en directeur van de Koninklijke Vlaamse Opera (KVO) in Antwerpen
60 jaar geleden, te gast bij Renaat Verbruggen, Vlaams bariton, operazanger en directeur van de Koninklijke Vlaamse Opera (KVO) in Antwerpen

60 jaar geleden, Gentenaar kapitein Gaston R. De Groote wordt bevelhebber van het eerste atoomtransportschip ter wereld (Ons Land december 1961)

In 1955 deed de Amerikaanse president Eisenhower het voorstel om een nucleair aangedreven vracht- en passagiersschip te bouwen. In 1956 ging het Congres akkoord met de bouw van NS Savannah (N van Nuclear).

Het schip werd ontworpen bij George G. Sharp, Incorporated en gebouwd op de New York Shipbuilding Corporation te Camden, New Jersey en ging op 23 maart 1962 te water.

Het schip was bedoeld als promotie voor Eisenhowers Atoms for Peace-project.De Savannah was bedoeld als een demonstratie van de technische mogelijkheid van nucleaire aandrijving voor koopvaardijschepen en was niet bedoeld om commercieel te kunnen opereren.

Het schip was 182 meter lang en kon 60 passagiers en 8500 ton lading vervoeren.Het schip had negen waterdichte compartimenten.

Hiervan waren er zeven bestemd voor lading, een voor de reactor en een voor de stoomturbines en de verdere apparatuur voor de aandrijving van het schip.

Voor het laden en lossen beschikte het schip over eigen laadgerei.

De reactor lag direct voor de brug. Het deel voor de passagiers lag boven de laatste twee compartimenten om het laden en lossen niet te hinderen.

De Savannah kreeg een vergelijkbare drukwaterreactor die eerder op de USS Nautilus was geplaatst.

De reactor had een primaire waterkring die direct werd verhit door de reactor en een secundaire waterkring. Het water van de secundaire kring werd verhit door het water van de primaire kring met stoom tot gevolg.

De stoom dreef de turbines aan, werd vervolgens afgekoeld tot vloeistof en de cyclus herhaalde zich. De reactor was klein, het had een cilindervorm en een diameter van 1,55 meter en een hoogte van 1,68 meter.

In het vat zaten 32 staven met brandstof bestaande uit 4,2-4,6% uranium-235. Verder waren er 21 regelstaven waarmee de energieproductie van de reactor werd geregeld.

In geval van een paniek was een scram (noodstop) binnen 1,6 seconde uit te voeren.

Over het hele schip waren 32 meters geplaatst om de straling te meten.

De Savannah was bedoeld als een demonstratie van de technische mogelijkheid van nucleaire aandrijving voor koopvaardijschepen en was niet bedoeld om commercieel te kunnen opereren.

Het schip was 182 meter lang en kon 60 passagiers en 8500 ton lading vervoeren.

Het uiterlijk van het schip deed meer denken aan een jacht dan aan een koopvaarder. De vorm van het voorschip bleek daardoor problematisch bij het laden en lossen van lading.

De bemanning bedroeg 124 koppen en was 30% groter dan bij een conventioneel schip.

Het schip bracht een bezoek aan Antwerpen op 6 oktober 1964 en in datzelfde jaar deed de Savannah ook de haven van Rotterdam aan en was het schip enige tijd toegankelijk voor bezichtiging door het publiek, zoals ook in Antwerpen.

Omdat het schip per jaar 2 miljoen dollar meer in exploitatie kostte dan een soortgelijk conventioneel schip werd het in 1972 uit de vaart genomen.

Gedurende de daarna volgende energiecrisis zou het verschil in exploitatiekosten minder ongunstig zijn geweest.

Van 1981 tot 1994 lag de Savannah ter bezichtiging in South Carolina.

Daarna werd de reactor uit het schip verwijderd en onderging het een opknapbeurt. Het schip is aangewezen als National Historic Landmark.

Het is buiten gebruik gesteld en ontsmet (DDR, van Decommissioning, Decontamination and Radiological).

Het schip ligt nu in Baltimore en is als museumschip opengesteld voor het publiek. (Diverse bronnen,Ons Land december 1961, foto’s Felixarchief en Beets Luc en Wikipedia)

60 jaar geleden, Gentenaar kapitein Gaston R. De Groote wordt bevelhebber van het eerste atoomtransportschip ter wereld (Ons Land december 1961)
Gentenaar kapitein Gaston R. De Groote te gast op het stadhuis