50 jaar geleden, de Vlaming Hugo De Pot en zijn Canadees balletgezelschap Les Ballets modernes du Quebec te gast in Brussel.

50 jaar geleden, de Vlaming Hugo De Pot en zijn Canadees balletgezelschap Les Ballets modernes du Quebec te gast in Brussel

Hugo De Pot is geboren in Aalst, op 19 november 1942.

Hij studeerde aan het Sint-Maarten Instituut in Aalst en aan de Katholieke Universiteit van Leuven.​

Op 15 december 1965, na zijn studies Licentiaat en aggregaat Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, aan de KUL, aanvaarde Hugo De Pot een contract als leraar aan het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding “Yvan Coutu” in Montréal, zonder te vermoeden dat hij niet 5 jaar, maar meer dan 50 jaar in Canada zou verblijven.

In 1967 werd hij leraar L.O. aan het departement “Loisirs et Sports” van het CEGEP van Montreal en in 1970 professor L.O. aan de Université du Québec.

Twee maanden na zijn aankomst in Montreal, richtte hij kunstgroep “Ars Gymnastica” op met zijn beste studenten Lichamelijke Opvoeding.

Vijf jaar experimenteren met lichaamsexpressie, doen zijn groep evolueren van ritmische gymnastiek naar acrobatische gymnastiek, en van contemporaine dans naar modern ballet.

De vele aanvragen voor optredens in theaters en op televisie waren de reden dat hij, samen met een twintigtal dansers, besloot zich voltijds te wijden aan de dans en hij richt “Les Ballets modernes du Quebec” op in 1970.

In 1973 vraagt de stad Longueuil aan Hugo om zich daar te vestigen met zijn balletgroep, en hij wordt door de burgemeester een gebouw aangeboden aan een interessante aankoopprijs.

Dit zette hem aan om “Ecole de danse Hugo Depot” op te richten en duizenden jonge mensen de kans te geven om danslessen te volgen.

Van 1971 tot 1975 waren vijf fantastische jaren van rondreizen met zijn “Ballets Modernes du Québec” in Canada en Europa.

Tijdens hun verblijf in Québec waren er tientallen optredens voor televisie en choreografieën voor culturele programma’s.

Zijn werk werd bekroond in 1975 op het Internationaal Dansfestival van Parijs, met een derde prijs als groep, en voor Hugo een eerste prijs voor moderne choreografie voor zijn ballet “La guerre pour la Paix”.

In 1974 werd Hugo De Pot door het Canadees Olympisch Comité benoemd tot artistiek directeur en choreograaf voor de Opening- en Sluitingsceremonies van de Olympische Spelen van Montréal in 1976.

Bijgestaan door zijn 12 dansers en 75 leraars L.O. trainde hij 5000 jonge dansers voor deze twee spektakels.

Toen een aanvraag voor een verzekerde jaarlijkse toelage aan zijn Ballets Modernes du Québec door de Canadese regering werd geweigerd, niettegenstaande een dik dossier van positieve perskritieken in zes talen, besloot Hugo De Pot zijn balletgroep te ontbinden, vermits het onmogelijk werd om hetzelfde artistieke niveau te behouden zonder gouvernementele steun.

Hugo besliste terug in Aalst te gaan wonen.

Maar, in 1977, op vraag van de Canadese regering, keerde hij terug naar Canada, om een massa spektakel te realiseren ter bevordering van de sport, met meer dan 2500 figuranten, in het Olympisch stadium van Montréal.

Dit was het begin van een nieuwe succesvolle periode voor Hugo De Pot.

Hij richtte “Hugo De Pot Productions” op waarmee hij bij vele nationale en internationale evenementen betrokken was als producer en/of als regisseur en choreograaf.

Alleen al in het Olympisch Stadium van Montréal realiseerde hij 14 spektakels die rechtstreeks op internationale televisie werden vertoond.

In 2004 , tijdens een rondreis in Cambodja, was Hugo erg onder de indruk van de penibele levensomstandigheden van die arme mensen en hij besloot gedurende de volgende jaren van zijn leven iets terug te geven aan de maatschappij.

In 2007 werd de vzw “Smilin Kids” opgericht. Hugo gaat er drie maal per jaar als vrijwilliger werken in zijn weeshuis en de school voor arme kinderen.(Diverse bronnen, Blog Hugo De Pot en De Post 28 november 1971)

50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong.

50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong.
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong.
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong.
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong.
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong.
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong. (De Post 14 juni 1970)
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong. (De Post 14 juni 1970)
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong. (De Post 14 juni 1970)
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong. (De Post 14 juni 1970)
50 jaar geleden, Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong. (De Post 14 juni 1970)