Blondie

Blondie, Debbie Harry in de Joepie van 10 december 1978
Blondie 40 jaar geleden (Joepie 16 oktober 1978)
40 jaar geleden, Debbie Harry van Blondie in de Joepie oktober 1978
Blondie september 1978
Blondie Poster Muziek Expres 1978
Debbie Harry van Blondie (Hitkrant van 30 augustus 1979)
Debbie Harry van Blondie (Joepie van 3 september 1979)
Debbie Harry van Blondie (Joepie van 11 juni 1979)
Debbie Harry van Blondie in de Joepie van 9 juli 1979
40 jaar geleden, Deborah Harry van Blondie (Juli 1979)
Blondie over Mike Chapman in de Muziek Expres van Augustus 1979
Blondie in de Muziek Expres van Augustus 1979
40 jaar geleden, Blondie en hun album Parallel Lines in de Joepie van 11 juni 1979