50 jaar geleden, sfeerbeelden van de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka, in Japan.

Met aandacht voor het Belgisch en Nederlands paviljoen.

Belgisch paviljoen: foto 2,3, 4, 5, 6 en 9

Jules Wabbes, Belgisch interieurarchitect, inrichting van het Belgisch paviljoen

Jacques Wirtz, Belgisch tuinarchitect, Belgisch paviljoen (foto 6)

Jacques Wirtz maakte doorheen de jaren naam in binnen- en buitenland.

Zijn grote doorbraak kwam er toen hij tijdens de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka de tuin van het Belgische paviljoen mocht ontwerpen

Hubert Minnebo, Belgisch beeldend kunstenaar, drie bronzen beelden in het Belgisch paviljoen

Nederlands paviljoen: 1, 7 en 8

Carel Weeber en Jaap Bakema, architecten, ontwerp van het Nederlands paviljoen

Total Design, Wim Crouwel, inrichting van het Nederlands paviljoen

Peter Struycken

Jan Vrijman, Nederlands cineast, film voor het Nederlands paviljoen (foto 8)

50 jaar geleden, sfeerbeelden van de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka, in Japan.
50 jaar geleden, sfeerbeelden van de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka, in Japan.
50 jaar geleden, sfeerbeelden van de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka, in Japan.
50 jaar geleden, sfeerbeelden van de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka, in Japan.
50 jaar geleden, sfeerbeelden van de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka, in Japan.
50 jaar geleden, sfeerbeelden van de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka, in Japan.
50 jaar geleden, sfeerbeelden van de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka, in Japan.

50 jaar geleden, te gast bij Eddy Marckx en Claudine Acou en hun dochter Sabrina (april 1970)

Op 5 december 1967 trouwde Eddy Merckx met de Franstalige Claudine Acou, de dochter van wielrenner Lucien Acou.

Hoewel zowel de burgerlijke als de kerkelijke huwelijksplechtigheden tweetalig verliepen, waren veel Vlamingen boos, omdat het jawoord enkel in het Frans werd uitgesproken.

Om gelijkaardige communautaire spanningen te vermijden en zijn (deels) beladen familiegeschiedenis indachtig profileert Merckx zich sindsdien graag als een tweetalige modelbelg die trots is op zijn goede relaties met de Belgische dynastie.

Omwille van zijn Franstalige opleiding in het middelbaar onderwijs, zijn Franstalige moeder en zijn introverte karakter zou zijn communicatie in het Nederlands toch eerder moeizaam verlopen.

Op 14 februari 1970 kregen ze een dochter, Sabrina Merckx, die later trouwde met de Argentijnse proftennisser Eduardo Masso.

Uit dit huwelijk werd Merckx’ kleinzoon Luca Masso geboren, een professioneel hockeyspeler.

Op 12 augustus 1972 werd Eddy Merckx’ enige zoon Axel Merckx geboren, die later ook profwielrenner zou worden.

Diens Belgisch-Canadese dochter Axana behaalde op 17 mei 2019 twee gouden medailles op het open Belgisch kampioenschap zwemmen, één op de 200 meter rugslag en één op de 400 meter wisselslag.(Diverse bronnen, Wikipedia en foto’s De Post van 12 april 1970)

50 jaar geleden, te gast bij Eddy Marckx en Claudine Acou en hun dochter Sabrina
50 jaar geleden, te gast bij Eddy Marckx en Claudine Acou en hun dochter Sabrina
50 jaar geleden, te gast bij Eddy Marckx en Claudine Acou en hun dochter Sabrina

Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.

De bouwlegende van Hakendover werd in 1432 voor het eerst ‘officieel’ opgetekend door drie kerkmeesters.

Naar alle waarschijnlijkheid combineerden ze verhalen uit de mondelinge overlevering met een aantal andere verhaalmotieven en historische elementen om hun verhaal wat kracht bij te zetten.

Volgens het verhaal werd de kerk van Hakendover gesticht in 690.

In dat jaar zouden drie vrome maagden besloten hebben een kerk te bouwen voor de Goddelijke Zaligmaker.

Nadat de kerk tweemaal bij nacht was afgebroken door engelen (sommige verhalen spreken over de duivel), gebeurde er op de dertiende dag na Driekoningen een wonder.

Een engel leidde de maagden naar een plaats waar de natuur -ondanks de wintertijd- in volle bloei stond.

In een boom zat een vogel met een brief van God in zijn rechterpoot: “Op deze plaats wil ik mijn kerk bouwen.” Tijdens de werkzaamheden waren er telkens dertien werklieden aanwezig, bij de uitbetaling slechts twaalf.

Die dertiende werkman was God zelf.

Middeleeuwse mirakelverhalen vertellen dat vele ‘bedevaarders’ hier wonderbaarlijk genazen en dat mensen zelfs uit de dood opstonden.

Over de precieze oorsprong van legende en bedevaart tasten we in het duister.

De kerk van Hakendover beschikte over geen relikwieën en de bouwlegende moest dit gebrek opvangen.

Toch is de legende zeker meer dan alleen maar een “uitvinding” van middeleeuwse kerkmeesters die hun kerk aantrekkelijk wilden maken voor bedevaarders.

Zowel de legende als de processie bevatten immers sporen van vroeg-middeleeuwse en zelfs voorchristelijke elementen.

Terwijl heel wat middeleeuwse bedevaartplaatsen gebouwd zijn rond een bron of een boom, zijn in Hakendover meerdere ‘elementen’ aanwezig.

Bedevaarders nemen takjes van een boom, water van de bron en grond van het kerkhof mee.
Sommigen zien in de paardenprocessie een soort van vruchtbaarheidsritus.

Deze veronderstelling is niet zo gek als we bedenken dat we hier aan de poorten staan van het vruchtbare Haspengouw.

De Tiense Berg waar de stormloop van de paarden plaatsvindt, vormt als het ware de grens tussen Hageland en Haspengouw.


Prehistorische vondsten en de aanwezigheid van een Romeinse heerbaan en grafheuvels (tumuli) wijzen op een vroege bewoning van het dorp Hakendover. (Diverse bronnen, Wikipedia en foto’s 30 maart 1970)

Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.
Vandaag 50 jaar geleden, te gast in Hakendover voor de jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.