Vandaag 60 jaar geleden, start van Nassers nieuwe Aswandam.

Vroeger overstroomde de Nijl elk jaar in de zomer.

Deze overstromingen lieten vruchtbaar slib achterop de oevers van de Nijl, waardoor de bodem ideaal was voor landbouw.

De overstromingen waren echter onvoorspelbaar en richtten vaak schade aan. Daarom werd het nodig geacht om ze beheersbaar te maken door een dam.

De constructie van de dam begon in 1960 en werd afgewerkt op 21 juli 1970.

Het reservoir begon zich te vullen na de afwerking van de eerste fase in 1964. Het hierdoor gevormde Nassermeer was voor de eerste keer volledig gevuld in 1976.

Het reservoir verplichtte duizenden mensen te verhuizen, en ook archeologische sites (zoals Aboe Simbel) moesten verplaatst worden.

De Hoge Aswandam is 3600 m lang en 980 m breed aan de basis. Maximaal 11.000 m³ water kan per seconde door de dam worden gesluisd.

De dam produceerde tegen 1998 15% van de totale Egyptische elektriciteit.

Hierdoor konden verschillende dorpjes voor het eerst van elektriciteit worden voorzien.

Er ontstond een visindustrie rond de meren, en de gevaarlijke overstromingen of droogten kwamen niet meer voor.

De landbouw kan hierdoor gewoon verdergaan

Het afdammen van de Nijl zorgde echter ook voor problemen.

Het reservoir is aan het dichtslibben, en zal binnen vijfhonderd jaar een slibvlakte geworden zijn.

De Nijldelta zal uiteindelijk wegeroderen, omdat de oevers niet meer worden versterkt met nieuw slib.

Het noordelijke deel van de Nijl zal brak worden, waardoor de hele regio onmogelijk meer gebruikt zal kunnen worden voor de landbouw.

De delta zelf heeft al het grootste deel van zijn vruchtbaarheid verloren door het gebrek aan vers vruchtbaar slib.

De productie van bakstenen, waarvoor modder uit de Nijldelta wordt gebruikt, is aan het stilvallen.

De erosie van de kustlijnen langs de hele oostelijke Middellandse Zee is aan het versnellen.

Om de bodem toch nog vruchtbaar te houden worden jaarlijks enorme hoeveelheden kunstmest gebruikt, waardoor de bodem zwaar vervuild raakt.

Verkeerde irrigatie zorgt voor een enorme verzilting van de bodem, een probleem dat nog eens versterkt wordt door het alsmaar verzilten van het Nijlwater.

Het hele ecosysteem in de Nijl is aan het uiteenvallen.

De constructie van de dam zorgde ook voor politieke problemen. Het Nassermeer is enorm, en bijna de gehele Egyptische bevolking leeft in de Nijlvallei.

Zou deze dam breken, dan zou een groot deel van Egypte overstromen.(Diverse bronnen, Wikipedia en foto’s uit De Post van 24 januari 1960)

Vandaag 60 jaar geleden, start van Nassers nieuwe Aswandam
Vandaag 60 jaar geleden, start van Nassers nieuwe Aswandam
Vandaag 60 jaar geleden, start van Nassers nieuwe Aswandam
Vandaag 60 jaar geleden, start van Nassers nieuwe Aswandam
Vandaag 60 jaar geleden, start van Nassers nieuwe Aswandam