Vandaag 120 jaar geleden, oprichting van het Instituut van Gent (Institut de Gand)

In de tweede helft van de 19de eeuw werd het secundair onderwijs in Vlaanderen bijna uitsluitend in het Frans gegeven.

De meeste onderwijsinstellingen waren privéscholen, die het schoolgeld verhaalden op de ouders.

Het is in deze context dat op 1 augustus 1852 een leraar wiskunde, Henri Rachez, in Brussel een privé–school opricht met de bedoeling leerlingen voor te bereiden op de Militaire School en op het toelatingsexamen voor burgerlijk ingenieur.

Op 1 oktober 1899 werd in Gent een dochterschool opgericht in het herenhuis “De Cock” op de Nederkouter: het “Institut Rachez de Gand”.

Daar komen bijna alle leerlingen terecht van de “Ecole Molitor”, die gesloten wordt wegens verfraaiingswerken in het Gentse stadscentrum.

Deze Gentse vestiging wordt een autonome school in 1901.

In 1905 krijgen, naast wiskunde nu ook wetenschappen meer aandacht.

In 1909 bedenkt de school een nieuwe naam, “Institut de Gand”, en komen ook de moderne talen meer aan bod.

Op 1 september 1928 wordt de lagere school erkend en gesubsidieerd.

De 6 laagste klassen waren transmutatieklassen, waarin Franstalige leerlingen intensief lessen Nederlands kregen.

In het 7de en 8ste leerjaar was de voertaal Nederlands.

De secundaire afdeling werd toen nog niet erkend of gesubsidieerd.

Hier werden 65% van de uren in het Frans, 35% in het Nederlands gegeven.Het Institut de Gand schreef in 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog het eerste meisje in en werd daardoor de eerste gemengde school van Gent.

Het Schoolpact (mei 1959) zorgde ervoor dat de erkende scholen via werkingskredieten en weddentoelagen een ruime subsidiëring konden genieten.

Er wordt werk gemaakt van de erkenning van de secundaire afdeling: het onderwijs wordt voortaan verstrekt in het Nederlands en de naam “Institut de Gand” wordt officieel vervangen door “Instituut van Gent”.

In 1970 werden de eerste gehomologeerde getuigschriften plechtig uitgereikt.

Toch blijft perfecte tweetaligheid en vlotte meertaligheid ingeschreven in het pedagogisch project van de school: in het eerste middelbaar van de middenschool krijgen de leerlingen drie officiële lesuren Engels per week, en er worden bovenop het wettelijk gesubsidieerd lestijdenpakket aanvullende lessen Frans en Spaans ingericht voor alle leerlingen.

In 2012 stapt de school over naar IVG-School met Inspirerend, Vrijdenkend en Geëngageerd als drie woorden die de betekenis van de school onderstrepen. (diverse bronnen, Foto’s Claude Faseur, site van de school en Wikipedia)