60 jaar geleden, reclame voor Pleegzuster Bloedwijn (september 1969)

Met deze advertentie uit de jaren vijftig moedigde de firma Chefaro ‘de herstellenden, de zieken én de kinderen met bloedarmoede’ aan tot het nuttigen van enkele glaasjes Pleegzuster Bloedwijn. Die ‘medicinale’ rode wijn was versterkt met ijzerverbindingen, calciumglycerofosfaat en ginseng en volgens Chefaro uiterst behulpzaam tegen allerlei kwaaltjes. Ook de kraamvrouw in die tijd kreeg Pleegzuster Bloedwijn om flink aan te sterken. Gouden medaille Bloedwijn drinken was jaren daarvoor al erg populair. In een krant uit 1894 bevolen zelfs artsen de ‘met een gouden medaille bekroonde Mesener Bloedwijn’
(Hongaarse port) van harte aan! In de jaren twintig plaatste de firma Haco zelfs prijsvragen in de krant, waarin de lezers een gedicht over de bloedwijn De Pleegzuster konden insturen ‘welk geschikt moet zijn om als reclame gepubliceerd te worden’.
Pleegzuster Bloedwijn beleefde hoogtijdagen in de jaren zestig en zeventig. De advertenties in de vrouwenbladen en kranten beloofden dat het niet alleen voor dames en ouderen heilzaam was, maar ook voor de heren. Door het nuttigen van enkele glaasjes per dag konden die wat doen aan ‘de overspanning’! De bloedwijn was in die jaren gewoon te koop in de supermarkt, waardoor heel wat mensen er net iets te gretig gebruik van maakten. Uiteindelijk onderzocht de Reclame Code Commissie in 1998 of Pleegzuster Bloedwijn daadwerkelijk een medicijn was, of dat men zich zo prettig voelde door het alcoholpercentage van 13,5%. De uitkomst was duidelijk: Pleegzuster Bloedwijn kon best helpen tegen een aantal kwaaltjes, maar het was géén medicijn!

60 jaar geleden, reclame voor Pleegzuster Bloedwijn (september 1969)
60 jaar geleden, reclame voor Pleegzuster Bloedwijn (Augustus 1959)