60 jaar geleden, te gast bij de Brusselse Burgemeester Lucien Cooremans (augustus 1962)

Hij was de zoon van apotheker Armand Cooremans en Emma Dons.

Cooremans promoveerde tot doctor in de rechten en werd licentiaat in de economische en de financiële wetenschappen aan de ULB.

Hij werd beroepshalve advocaat en hoogleraar aan de ULB en was ook vrijmetselaar.

60 jaar geleden, te gast bij de Brusselse Burgemeester Lucien Cooremans (augustus 1962)

Van 1928 tot 1934 was hij privésecretaris van minister van Buitenlandse Zaken Louis Hymans, waarna hij in 1940 enkele maanden secretaris was van minister van Justitie Paul-Emile Janson.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij de nationale chef van de dienst Inlichtingen voor de Belgische Regering in Londen, waarmee hij in feite deel uitmaakte van het Verzet.

Hij werd politiek actief voor de Liberale Partij en vervolgens de PVV-PLP.

60 jaar geleden, te gast bij de Brusselse Burgemeester Lucien Cooremans (augustus 1962)

Voor deze partij werd hij in 1933 verkozen tot gemeenteraadslid van Brussel, waar hij van 1945 tot 1956 schepen en van 1957 tot 1975 burgemeester was.

In 1976 verliet hij de Brusselse gemeenteraad.

60 jaar geleden, te gast bij de Brusselse Burgemeester Lucien Cooremans (augustus 1962)

Als burgemeester van Brussel was hij de voorzitter van Expo 58.

Bovendien zetelde hij van 1944 tot 1946 en van 1949 tot 1960 voor het arrondissement Brussel in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Hij kwam te overlijden op 22 februari 1985 (Diverse bronnen, Wikipedia en foto’s augustus 1962)

60 jaar geleden, te gast bij de Brusselse Burgemeester Lucien Cooremans (augustus 1962)

45 jaar geleden, te gast thuis bij minister van Onderwijs Herman De Croo en zijn gezin.

Van 1974 tot 1988 was Herman De Croo bijna ononderbroken minister.

Van april 1974 tot juni 1977 was hij minister van Nationale Opvoeding in de regeringen-Tindemans I, -II en -III, ten tijde van de Goede Vrijdagbenoemingen.

Daarna was hij van mei tot oktober 1980 minister van PTT en Pensioenen in de Regering-Martens III, van december 1981 tot november 1985 was hij minister van Verkeerswezen en PTT in de Regering-Martens V en van november 1985 tot mei 1988 minister van Verkeerswezen en Buitenlandse Handel in de Regering-Martens VI en de Regering-Martens VII.

Herman De Croo
Herman samen met zijn vader
De jonge Alexander, nu onze huidige eerste minister met zijn mama
45 jaar geleden, te gast thuis bij de minister van Onderwijs Herman De Croo.
Alexander De Croo

30 jaar geleden, onze kinderen vergeven ons nooit 8000 miljard Bfr. (19.831.498 euro) staatsschuld (november 1991)

Vandaag is onze staatsschuld 500.602.696.466 euro of 46.400 euro per inwoner. (of per werknemer in ons land een schuld van 92.801)

De Staatsschuld stijgt met 507 euro per seconde!

30 jaar geleden, onze kinderen vergeven ons nooit 8000 miljard Bfr. (19.831.498 euro) staatsschuld (november 1991)

40 jaar geleden, Lucienne Herman-Michielsens vrouw van het jaar (september 1979)

Hoewel de abortuskwestie al in de jaren 1970 op de parlementaire en publieke agenda staat, moet men toch nog jaren wachten vooraleer de abortuswet Lallemand-Michielsens gestemd raakt.
Een van de penhoudsters en naamgever van de wet is PVV-politicia Lucienne Herman-Michielsens.
In 1978 werd haar eerste voorstel tot depenalisering van medisch begeleide abortus in het parlement verworpen.
Nadien kwam er echter een kentering in de publieke opinie.
Na jaren parlementair werk en strijd, samen met de Waalse socialist Roger Lallemand, werd in april 1990, ondanks het verzet van koning Boudewijn bij wisselmeerderheid de abortuswet goedgekeurd.
Daardoor werd abortus onder bepaalde voorwaarden legaal in België.
Lucienne Herman-Michielsens was, vooral in feministische en vrijzinnige middens, een zeer bejubelde vrouw.
Nochtans leed ze tijdens het abortusdebat al zwaar onder de gevolgen van diabetes.
Ze besliste in 1991 niet meer op te komen bij de verkiezingen en trok zich met haar echtgenoot terug in Knokke-Heist.
Ze overleed in Gent op 22 januari 1995.(diverse bronnen en Wikipedia, Jean-Jacques Amy )

40 jaar geleden, te gast bij de nieuwe minister van de PTT en Pensioenen Herman De Croo in de regering Regering-Martens III

40 jaar geleden, te gast bij de nieuwe minister van de PTT en Pensioenen Herman De Croo in de regering Regering-Martens III
40 jaar geleden, te gast bij de nieuwe minister van de PTT en Pensioenen Herman De Croo in de regering Regering-Martens III
40 jaar geleden, te gast bij de nieuwe minister van de PTT en Pensioenen Herman De Croo in de regering Regering-Martens III