40 jaar geleden, te gast bij de Amerikaanse schrijver Tennessee Williams (oktober 1980)

Te gast bij de Amerikaanse schrijver Tennessee Williams (oktober 1980)
Te gast bij de Amerikaanse schrijver Tennessee Williams (oktober 1980)
Te gast bij de Amerikaanse schrijver Tennessee Williams (oktober 1980)
Te gast bij de Amerikaanse schrijver Tennessee Williams (oktober 1980)

De Vlaamse schrijver Paul Koeck mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen.

Na zijn studies aan de Rijksnormaalschool te Lier en het Instituut voor Journalistiek te Brussel, werkte hij tot 1971 in het Antwerps onderwijs om vanaf toen fulltime schrijver te worden.

Hij volgde cursussen voor het schrijven van film- en televisiescripts in Hilversum, Londen, Brussel en Sydney.

Hij doceerde scriptwriting bij Maatwerk, Brussel.

Van 1990 tot 2000 adviseerde hij onder andere de VTM voor de afdeling Eigen Drama.

In mei 2001 werd hij voorzitter van P.E.N.-centrum Vlaanderen.Romans en verhalen van hem werden vertaald in het Frans, Duits Engels en Litouws.

Toneelstukken in het Engels, Duits en Catalaans. Films die naar zijn scripts werden gedraaid, werden in het Engels, Duits en Spaans nagesynchroniseerde versies uitgezonden in ongeveer dertig landen.(Diverse bronnen, Foto’s juni 1990 en Wikipedia)

De Vlaamse schrijver Paul Koeck mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen.
De Vlaamse schrijver Paul Koeck mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen
De Vlaamse schrijver Paul Koeck mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen
De Vlaamse schrijver Paul Koeck mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen

Vandaag 40 jaar geleden, overlijdt de Amerikaanse schrijver Henry Miller.

Vandaag 40 jaar geleden, overlijdt de Amerikaanse schrijver Henry Miller.
Vandaag 40 jaar geleden, overlijdt de Amerikaanse schrijver Henry Miller.
Vandaag 40 jaar geleden, overlijdt de Amerikaanse schrijver Henry Miller.
Vandaag 40 jaar geleden, overlijdt de Amerikaanse schrijver Henry Miller.
Vandaag 40 jaar geleden, overlijdt de Amerikaanse schrijver Henry Miller.
Vandaag 40 jaar geleden, overlijdt de Amerikaanse schrijver Henry Miller.

Vandaag mag de Nederlandse schrijver Maarten ’t Hart 75 kaarsjes uitblazen.

In de Telegraaf van 9 november 2019, zei hij het volgende over zijn verjaardag: In Maassluis wilden ze een hele toestand in de kerk, met toespraken. Heb ik afgehouden. Als middelpunt ben ik niet in de wieg gelegd, mijn verjaardag vier ik nooit!

Toch zag ik hem enkele dagen geleden in het Tv programma De Wereld Draait Door.

Voor zijn verjaardag schreef Elsbeth Etty ‘Minnebrieven aan Maarten’, over het leven en oeuvre van de schrijver van ‘Een vlucht regenwulpen’ en nog 44 andere titels. ‘Diverse bronnen, foto 1 met zijn ouders, foto 2 met zijn vrouw Hanneke van den Muyzenberg, foto 4 verklede zich vroeger graag als vrouw)

Vandaag is het ook al 30 jaar geleden, dat de Vlaamse schrijven Gerard Walschap is overleden.

Zijn meesterwerken, de romans Houtekiet (1939) en Adelaïde (1929), schreef hij gedreven door zijn afkeer voor de rooms-katholieke kerk.

Die afkeer was het resultaat van een diepe geloofscrisis die hem zijn priesteropleiding had doen afbreken.

Het celibaat kon hij maar niet aanvaarden.

Hij zei toen het volgende : Tot mijn dertigste jaar was ik gelovig katholiek, van mijn dertigste tot mijn veertigste stierf en herleefde ik en vanaf mijn veertigste ben ik een zodanig ander mens, dat ik mij in mijn jeugd niet meer herken.”

Gerard Walschap is één van de meest gelezen en gelauwerde auteurs van de twintigste eeuw, met als hoogtepunten in zijn oeuvre Trouwen, Celibaat, Een mens van goede wil enZuster Virgilia.

Walschap ontving in 1968 de Prijs der Nederlandse Letteren. Voor de toen goed verkopende folkloristische heimatliteratuur van Felix Timmermans en Stijn Streuvels kende hij alleen minachting.

Hij publiceerde meer dan dertig romans, waarvan Houtekiet, Waldo, Zuster Virgilia en Een mens van goede wil (verfilmd tot de populaire tv-serie) de bekendste zijn. Walschap is ook de schrijver van de vreemde vertellingen in De wereld van Soo Moereman.

Zijn rebelse boeken waren populair tot in nazi-Duitsland. Walschap stond er zo hoog in aanzien dat hij na de Tweede Wereldoorlog beschuldigd werd van landverraad. Uiteindelijk werd Walschap vrijgepleit van elke vorm van collaboratie.

Toen hij stierf was Walschap de meest gelauwerde auteur in Vlaanderen: tweemaal de driejaarlijkse staatsprijs voor de roman, namelijk voor Trouwen en Zuster Virgilia; de driejaarlijkse prijs voor de koloniale roman voor Oproer in Congo (1953); de vijfjaarlijkse prijs ter bekroning van een ganse carrière, na zijn pensionering in 1965, en ten slotte uit de handen van de Nederlandse koningin de Prijs der Nederlandse Letteren in 1968.

Midden de jaren 70 werd hij baron. Kort voor zijn dood zei hij: Ik leef nu in de zoete overtuiging dat ik mijn van jongsaf aangebonden strijd over geheel de lijn gewonnen heb.

De vuile hetze die tegen mij eerst werd gevoerd, zwijgt beschaamd; de morele vrijheid die ik voor de Vlaamse schrijvers heb opgeëist, wordt zelfs door katholieke schrijvers als vanzelfsprekend gebruikt, de grapjasserij en de literatureluurderij zijn verzwonden, onze letterkunde bloeit tot in de jongste generatie.

Het is schoon daartoe te hebben bijgedragen. Ik ben trots op mijn werk, want ik heb mijn ambitie verwezenlijkt.

Ik heb grootse dingen gedaan en volkeren bekeerd, zij het niet diegene, die ik als kind voor ogen had, maar ik heb mijn voorgenomen martelaarschap en heldhaftigheid waargemaakt: ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had, op een mooie manier, en daarvoor op mijn kop gekregen, vijftig jaar lang.

Na de dood van de schrijver in 1989, stelde Hendrik Seghers – die ook te Londerzeel woonde en die eerder voor de rehabilitatie van de schrijver had geijverd – samen met de gemeente Londerzeel de Seghers-Literatuurprijs Gerard Walschap-Londerzeel in te zijner nagedachtenis.

Carla Walschap en Walter van den Broeck ontdekten in zijn nalatenschap een niet eerder gepubliceerde schelmenroman die zich in de zestiende eeuw afspeelt.

Bijna een kwarteeuw na zijn overlijden werd Metten Marten voor het eerst uitgegeven. (Diverse bronnen en Wikipedia)

De Nederlandse schrijver en dichter Willem van Iependaal, pseudoniem van Willem van der Kulk (Rotterdam, 24 maart 1891 – Baarn, 23 oktober 1970)

De Nederlandse schrijver en dichter Willem van Iependaal, pseudoniem van Willem van der Kulk
De Nederlandse schrijver en dichter Willem van Iependaal, pseudoniem van Willem van der Kulk
De Nederlandse schrijver en dichter Willem van Iependaal, pseudoniem van Willem van der Kulk
De Nederlandse schrijver en dichter Willem van Iependaal, pseudoniem van Willem van der Kulk

Vandaag 183 jaar geleden, bezoekt de Franse schrijver Victor Hugo Gent.

Hugo bezocht Gent voor het eerst in 1837.

In een brief die hij op 24 augustus 1837 vanuit Oudenaarde richtte aan zijn vrouw, schreef hij over dit bezoek : “Ik heb het Groot Kanon van Gent gezien, ik maak je hier een kleine schets…”.

Later werkte hij de bekende schets uit tot een minder correcteweergave van de werkelijkheid.

In dezelfde brief beschrijft hij Gent, gezien vanop de toren van de Sint-Baafs kathedraal.

In zijn Laus Gandae citeert Victor Fris uit deze brief.

In detail tekent Hugo een stad die vandaag grotendeels veranderd is. Zo inspireren de vier historische waters (Schelde, Leie, Lieve en Moer die in Hugo’s tijd nog van kapitaal belang schenen) de schrijver tot de bekende boutadedat “Gent een Venetië van het noorden was”

Minder bekend is Hugo’s Gentse “doortocht ” in december 1851, na de staatsgreep van de Franse prins-president Louis-Napoleon (de latere Napoleon III). Hugo – die met luide stem maar zonder succes de republiek verdedigde – vreesde, opgepakt te worden door de politie.

Vermomd in een werkmanspak en onder een valse naam (met een reispas van typograaf Jacques-Firmin Lanvin) vluchtte hij naar Brussel, via Gent.

Pas na de nederlaag van Frankrijk (en van keizer Napoleon III) in de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) kon Hugo naar Parijs terugkeren.

Hij werd er triomfantelijk ontvangen. (Geert Vandamme en Nicole Verschoore)

Vandaag 183 jaar geleden, bezoekt de Franse schrijver Victor Hugo Gent.
Vandaag 183 jaar geleden, bezoekt de Franse schrijver Victor Hugo Gent.
Vandaag 183 jaar geleden, bezoekt de Franse schrijver Victor Hugo Gent.
Vandaag 183 jaar geleden, bezoekt de Franse schrijver Victor Hugo Gent.