De Zwijger van 20, 27 januari en 3, 10, 17 februari 1982

De Zwijger 20 januari 1982
De Zwijger 20 januari 1982

De Zwijger 27 januari 1982
De Zwijger 27 januari 1982
De Zwijger 27 januari 1982
De Zwijger 3 februari 1982
De Zwijger 3 februari 1982
De Zwijger 3 februari 1982
De Zwijger 3 februari 1982
De Zwijger 10 februari 1982
De Zwijger 17 februari 1982
De Zwijger 17 februari 1982
De Zwijger 17 februari 1982
De Zwijger 17 februari 1982

30 jaar geleden, te gast bij de redacteur en bestuurder Lou De Clerck.

De Clerck studeerde Germaanse filologie. Hij begon zijn loopbaan op de Brusselsese redactie van de Gazet van Antwerpen als stagiair-journalist.

Als journalist hield hij zich vooral bezig met de EEG en de NAVO.

In 1973 ging hij aan de slag als hoofdredacteur binnendienst bij de Vlaamse Elsevier.

Vervolgens koos De Clerck voor de politiek.

Hij was achtereenvolgens perschef van minister van verkeer Jos Chabert (1975 – ’77), CVP-woordvoerder en hoofdredacteur van het partijblad Zeg (1978-’79), woordvoerder van premier Wilfried Martens (1979 – ’83) en woordvoerder van de Regering-Martens V (vanaf 1982).

Hierop volgend werd hij in 1983 aangesteld als directeur-generaal van het Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie (Inbel).

Vervolgens was hij van 1985 tot 1991 hoofdredacteur van de Gazet van Antwerpen. Van 1991 tot 1994 was hij algemeen-hoofdredacteur van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij, uitgever van De Standaard en Het Nieuwsblad.

Na de overname van Het Volk eind 1994 werd zijn functie als algemeen hoofdredacteur afgeschaft en kreeg iedere krant terug zijn eigen hoofdredacteur.

Hij werd hoofdredacteur van Het Nieuwsblad.

In september 1995 werd hij uit die functie ontslagen.

In oktober 1995 werd hij als hoofdredacteur van deze krant opgevolgd door Pol Van Den Driessche.

Begin 1995 werd De Clerck samen met Paul Goossens interviewer in het discussieprogramma Het Uur van de Waarheid op de zender VT4.

Hij bleef dit slechts één seizoen.

Begin 1997 ging hij als redactioneel coördinator aan de slag bij de zender The Narrow Casting Company (TNCC).

Hij werkte mee aan het programma Medion. (Wikipedia, De Post maart 1991

en foto’s maart 1991)

30 jaar geleden, te gast bij de redacteur en bestuurder Lou De Clerck
30 jaar geleden, te gast bij de redacteur en bestuurder Lou De Clerck
30 jaar geleden, te gast bij de redacteur en bestuurder Lou De Clerck
30 jaar geleden, te gast bij de redacteur en bestuurder Lou De Clerck
30 jaar geleden, te gast bij de redacteur en bestuurder Lou De Clerck

Vandaag 30 jaar geleden, Edmond Leburton veroordeeld in ziekenfondsproces.

Het zou niet blijven bij deze beschuldiging.

Voormalige eerste minister Wilfried Martens noemde hem in zijn memoires “berucht om zijn drankverbruik, zijn voorkeur voor volslanke dames en zijn bevreemdende sympathie voor sterke leiders van totalitaire regimes”.

Leburton was inderdaad persoonlijk bevriend met president Mobutu Sese Seko van Zaïre: via journalist Pierre Davister ontving hij twintig miljoen Belgische Franken van het bevriend staatshoofd.

De 49ste kamer van de correctionele rechtbank van Brussel heeft in het ziekenfondsproces ex-premier en ex-voorzitter van de socialistische ziekenfondsen, Edmond Leburton, schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschrifte.

Wel wordt de straf voor Leburton opgeschort.

De beklaagden van de andere landsbonden van ziekenfondsen gaan vrijuit

De regering onder leiding van Theo Lefèvre, met Edmond Leburton als minister van Sociale Voorzorg, zorgt met de wet van 9 augustus 1963 voor een ingrijpende hervorming van het stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering, met als meest in het oogspringende maatregel de oprichting van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).

In de nasleep van de hervorming werd de verzekering voor geneeskundige verzorging onder meer uitgebreid tot zelfstandigen, zij het enkel voor grote risico’s (1964), ambtenaren (1965), studenten in het hoger onderwijs (1969) en leden van de geestelijkheid en kloostergemeenschappen (1969).

Vanaf 1969 wordt de hele bevolking gedekt door een verruiming tot de ‘nog niet beschermde personen’.

Dat dit niet allemaal van een leien dakje liep, bewijst de grote artsenstaking onder leiding van dr. André Wynen in april 1964.

Deze hervorming zorgde niet voor een afname van het aantal primaire kassen.

Dat bleef op ongeveer vierduizend liggen, waaronder een 20-tal uitgesproken Vlaamsgezinde kassen, zoals West-Flandria Kortrijk, Ic Dien Mechelen, Vlamat enzovoort.

Daar komt pas een einde aan met de zogenaamde Wet Busquin van 6 augustus 1990 ‘betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen’.

Deze wet richt onder meer de Controledienst voor de Ziekenfondsen op en bepaalt voortaan minimumaantallen.

Tot 1990 werden primaire kassen als ziekenfonds beschouwd, vanaf 1990 wordt een verbond als ziekenfonds gezien.

De facto betekende dat de afschaffing van de primaire kassen en bleven er nog zo’n honderd ziekenfondsen over.

Vandaag zijn dat er nog 45, waarvan 20 in Vlaanderen, 19 in Wallonië en zes in Brussel.

Negentien ziekenfondsen zijn aangesloten bij de Christelijke Mutualiteiten, elf bij de Socialistische, zes bij de Liberale, vijf bij de Neutrale en vier bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. (Diverse bronnen en Wikipedia)

40 jaar geleden, te gast bij Wilfried Martens en zijn gezin in hun tweede verblijf in Oostduinkerke.

40 jaar geleden, te gast bij Wilfried Martens en zijn gezin in hun tweede verblijf in Oostduinkerke.
40 jaar geleden, te gast bij Wilfried Martens en zijn gezin in hun tweede verblijf in Oostduinkerke.
40 jaar geleden, te gast bij Wilfried Martens en zijn gezin in hun tweede verblijf in Oostduinkerke.
40 jaar geleden, te gast bij Wilfried Martens en zijn gezin in hun tweede verblijf in Oostduinkerke.

35 jaar geleden, Wilfried Martens en Leo Tindemans te gast bij de Amerikaanse president Reagan.

Het was een bezoekje van moeten voor Martens en de minister van buitenlandse zaken Tinderman.

Het was namelijk zo dat ons land een verklaring ondertekende in november 1979 en dit voor het toestaan van de installatie van kruisraketten.

Toen Amerika aandrong om de raketten te plaatsen in 1985. Vreesde Martens voor bij de volgende verkiezing een nederlaag.

Ook twijfelde hij of hij wel een meerderheid kon vinden in het parlement om deze wet goed te keuren.

Over deze ontmoeting schreef Reagan in zijn dagboek het volgende: Ze hielden een hoogdravend betoog om ons akkoord te laten gaan met een uitstel. Ik weet dat ze beiden voorstander zijn van de installatie, maar ze hebben de steun niet van hun parlement. Ik bleef vasthouden aan hun akkoord om te installeren.

Ik ben er zeker van dat dit was wat ze werkelijk wilden dat ik deed. Nu kunnen ze terug naar hun parlement gaan en zeggen dat ze het geprobeerd hebben, maar dat ik nee gezegd heb.

Uiteindelijk was het ook dat wat gebeurde.

Martens zei toen in parlement dat hij het verdrag niet kon negeren en dus moest uitvoeren.

Twee maanden later in maart 1985 werden zestien kernraketten gestationeerd in ons land.

Ook Nederland had hetzelfde probleem.

Nederland zou kruisraketten plaatsen, indien de Sovjet-Unie op 1 november 1985 meer dan 378 SS-20 kernraketten zou hebben gestationeerd.

Echter, als gevolg van de doorbraak die werd bereikt ging deze plaatsing niet door.

Zo werd van de vijf bedoelde plaatsingslanden, Nederland het enige land waar nooit kruisvluchtwapens zijn geplaatst. (Diverse bronnen, The Reagan Diaries geschreven door Douglas Brinkley en Wikipedia)

35 jaar geleden, Martens en Tindemans te gast bij de Amerikaanse president Reagan.